Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Inicjatywa lokalna

 

Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwaną dalej "ustawą".

Wnioskodawca

Mieszkańcy Rychwała, osoby zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Rychwała mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Rychwała.

Zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione
w art. 19b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 ustawy;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy.

Procedura

1.      Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej wnioskodawca składa w formie pisemnej:

a) w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Rychwała, lub 

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał

2.     Do zaopiniowania wniosków Burmistrz Rychwała, może powołać specjalną komisję składającą się z osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej przedmiotowy zakres wniosku.

3.     W przypadku uwzględnienia wniosku Burmistrz Rychwała zawiera z Wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. Burmistrz Rychwała oraz Wnioskodawca wspólnie ustalają warunki powyższej umowy.

Załączniki

Uchwała (8.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełnomocnictwo (12.9kB) Zapisz dokument  
Sprawozdanie (19.2kB) Zapisz dokument  

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".