Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.271.16.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

Rychwał, 6 lutego 2018 r.

G.271.16.2017                                                                                                            

 

 

dot. postępowania nr 271.16.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Rychwał, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez

 

Konsorcjum:

Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Partner: BUD-AN Sp. z o.o., ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

 

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

kryterium

cena oferty

Liczba punktów

w kryterium

okres gwarancji

i rękojmi

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum:
Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak
ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków
Partner: BUD-AN Sp. z o.o.
ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

60,00

40,00

100,00

2

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

Roma Ruszkowska

ul. 50-lecia Kopalni Konin 23

62-540 Kleczew

59,79

40,00

99,79

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (115.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (405.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał PDF (840.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał (343kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".