Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Gmina Rychwał, działając na podstawie art. 92 ust. 2 Gmina Rychwał, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej  w miejscowości Rychwał” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez

 

Zakład Handlu i Usług „ROLMET” Mieczysław Durkiewicz

Grochowy 10, 62-574 Grochowy

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

cena oferty

Liczba punktów

w kryterium

okres gwarancji

i rękojmi

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych S.A
ul. Toruńska 200,

62-600 Koło

58,20

40,00

98,20

2

Konsorcjum:
Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak
ul. Poznańska 70,

62-740 Tuliszków
Partner: BUD-AN Sp. z o.o.
ul. Śródmiejska 15,

62-800 Kalisz

46,80

0,00

46,80

3

Zakład Handlu i Usług „ROLMET”
Mieczysław Durkiewicz

Grochowy 10,

62-574 Grochowy

60,00

40,00

100,00

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (131.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (420.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (488.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (412.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.15.2017 SIWZ Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał (344kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".